Návod na údržbu bazénové vody

Zde můžete najít odpovědi na základní otázky týkající se údržby vaši bazénové vody.

 

Bazénová chemie ve vysoké kvalitě, schválena hlavním hygienikem ČR.

           
OBSAH         
           
 
1.         Úvod
2.         Hodnota pH – nejdůležitější parametr         
3.         Zprovoznění bazénu – příprava na novou sezónu  
3.1.      Čistění bazénu.           
3.2.      Úprava vody ihned po napuštění či dopuštění        
4.         Úprava vody po prvním ošetření           
5.         Průběžné ošetřování bazénu
5.1       Čištění stěn bazénu     
5.2       Odstraňování hrubých nečistot
5.3       Filtrace vody a provoz filtru
6.         Průběžné ošetřování vody   
6.1       Zjišťování a úprava pH – správná hodnota pH půl úspěchu          
6.2       Dezinfekce vody         
6.2.1    Dezinfekce chlorem
6.2.2    Dezinfekce kyslíkem   
7.         Každotýdenní údržba bazénu
8.         Řasy   
9.         Zákaly 
10.       Ošetření vody před dovolenou
11.       Přezimování
12.       Možné problémy a jejich odstranění       
12.1     Zakalená voda 
12.2     Zelená voda   
12.3     Hnědá průzračná voda
12.4     Voda je nejasná, postrádá jiskru
12.5     Průzračná zelená voda
12.6     Smaragdově zelená voda
12.7     Nemožnost udržet volný chlor (aktivní kyslík) na doporučené úrovni
12.8     Černé skvrny na stěnách a dně bazénu
12.9     Zelené nebo hnědé skvrny nebo znečištění stěn pod úrovní hladiny
12.10   Mléčně bílá voda         
12.11   Usazování vodního kamene na schůdkách a dně bazénu
12.12   Dráždění očí a pokožky         
12.13   Dráždění očí a pokožky silné čpění po chloru           
12.14   Koroze kovových částí
12.15   Vyblednutí vnitřního povrchu bazénu           
13.       VÍŘIVÉ VANY
13.1     Chlor nebo kyslík?    
13.2     Napouštění     
13.3     Dezinfekce.
14.       Závěr  
           
 
 
 
Přípravky na udržování bazénové vody řady AQUABELA  
 
Všechny tyto přípravky a jejich ceny naleznete na naší stránce www.bazenová-chemie.cz      
ZACHLOROVÁNÍ A DEZINFEKCE BAZENOVÉ VODY
 
- Aquabela CHLOR ŠOK - rychlorozpustný chlorový granulát k okamžitému zachlorování a dezinfekci vody
- Aquabela CHLOR START - stabilizovaný rychlorozpustný chlorový granulát k okamžitému a trvalému zachlorování a dezinfekci vody, zvláště vhodný pro první zachlorování při napuštění bazénu na počátku sezóny nebo připouštění nové čerstvé vody
- Aquabela CHLOR HIT - okamžitě reagující, vysoce účinný, rychlorozpustný chlorový granulát se zvýšeným šokovým účinkem, vhodný zejména pro rychlé okamžitou likvidaci řas
- Aquabela MINI TABLETY - malé 20 g chlorové tablety k dlouhodobému a stabilnímu zachlorování a dezinfekci vody
- Aquabela MAXI TABLETY - velké 200 g chlorové   tablety k dlouhodobému a stabilnímu zachlorování a dezinfekci vody
- Aquabela KOMBI TABLETY - multifunkční   tablety k dlouhodobému a stabilnímu chlorování, dezinfekci, vyvločkování nečistot a likvidaci řas     
- Aquabela KOMBI MINI TABLETY - malé 20 g multifunkční tablety  k dlouhodobému chlorování, dezinfekci, vyvločkování nečistot a likvidaci řas, vhodné zvláště pro menší bazény a přesnější dávkování
- Aquabela STABILIZÁTOR CHLORU - přípravek pro zabránění úbytku chloru a zajištění stálé dezinfekce vody i za teplého počasí
 
ÚPRAVA HODNOTY pH
 
- Aquabela pH PLUS - granulátový přípravek ke zvýšení hodnoty pH bazénové vody
- Aquabela pH MÍNUS - granulátový přípravek ke snížení hodnoty pH bazénové vody
 
VYVLOČKOVÁNÍ NEČISTOT A ODSTRANĚNÍ ŘAS
 
- Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ a - přípravek pro vyvločkování nečistot a zjiskření vody
- Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ - práškový přípravek pro vyvločkování nečistot a zjiskření vody do pramenité průzračnosti
- Aquabela POMALUROZPUSTNÝ VLOČKOVAČ - přípravek pro pohodlné dlouhodobé vyvločkování nečistot, vyvločkuje zákal přímo do filtrace
- Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS - přípravek k dokonalé likvidaci všech druhů vodních řas a zabránění jejich další tvorbě a růstu
- Aquabela KOMBI SET SUPER PROTI ŘASÁM - velmi razantní, okamžitě účinkující, dvousložkový přípravek pro dokonalou likvidaci řas v bazénu i na těžko dostupných místech, ve spárách a spojích bazénu
 
OSTATNÍ ÚPRAVA BAZÉNOVÉ VODY
 
- Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI - přípravek ke snížení tvrdosti vody, zabránění vylučování vápníku, vzniku minerálních zabarvení vody a usazování vodního kamene           
- Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ - přípravek na vysrážení a k účinnému odstranění kovů (železo, měď, mangan, stříbro, atd.) a vápníku z bazénové vody, zabránění jejich vylučování o obarvování vody a bazénu, výrazně usnadňuje čištění stěn a dna bazénu po vypuštění         
- Aquabela ALKALITA PLUS - přípravek pro zvýšení celkové alkality a usnadnění úpravy kvality vody, pro stabilizaci a snadnou úpravu hodnoty pH a účinnou dezinfekci chlorových nebo bezchlorových tablet a kombitablet
           
ČIŠTĚNÍ OKRAJŮ A DNA BAZÉNŮ
 
- Aquabela GELOVÝ ČISTIČ - zásaditý gelový přípravek k čištění stěn a okrajů bazénu, pro fólie, dlaždičky a beton
- Aquabela ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE - kyselý přípravek k odstranění vodního kamene a minerálních usazenin
- Aquabela ČISTIČ EXTRA - alkalický, vysoce účinný koncentrovaný čistič vhodný na čištění všech druhů bazénových povrchů od mastné špíny   
- Aquabela REGENERACE FÓLIÍ - speciální přípravek pro regeneraci a obnovu původní vzhledu bazénových fólií, sklolaminátù, akrylátových povrchů
 
ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNŮ  
 
- Aquabela ZAZIMOVAČ - přípravek k zazimování bazénu, zamezuje tvorbě řas a usazování vodního kamene
 
 
OXI – BEZCHLOROVÁ ŘADA PRO ÚPRAVU BAZÉNOVÉ VODY
 
- Aquabela ŠOK OXI - bezchlorový rychlorozpustný granulát pro okamžitou desinfekci vody            
- Aquabela MINI TABLETY OXI - malé 20 g bezchlorové tablety k dlouhodobé a stabilní desinfekci vody           
- Aquabela MAXI TABLETY OXI - velké 200 g bezchlorové tablety k dlouhodobé a stabilní desinfekci vody
- Aquabela AKTIVÁTOR OXI - vysoce účinný přípravek proti řasám a bakteriím, určený k podpoře a aktivaci bezchlorové desinfekce OXI           
 
 
WHIRLPOOL – BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ
 
- Aquabela WHIRLPOOL DESINFEKCE - bezchlorový, šokově působící přípravek pro desinfekci vířivých van bez nepříjemného pachu po chloru  
- Aquabela WHIRLPOOL DESINFEKCE TABLETY - bezchlorový, dlouhodobě působící přípravek pro průběžnou desinfekci vířivých van bez nepříjemného pachu chloru
- Aquabela WHIRLPOOL AKTIVÁTOR - vysoce účinný přípravek proti bakteriím a řasám, aktivuje a zesiluje účinky bezchlorových desinfekčních přípravků pro vířivé vany
- Aquabela WHIRLPOOL ODSTRAŇOVAČ USAZENIN - přípravek na rozpuštění a odstranění vápníku a minerálních usazenina z trysek a rozvodů vody ve vířivých vanách, k usnadnění čištění vířivých van, nejen během užívání, ale i po jejich vypuštění         
           
 
 
 
 
1.     Úvod
 
Křišťálově čistá voda, jemně jiskřivá a průzračná, to je sen každého majitele bazénu. V takové vodě je potěšení spočinout znavenému tělu, relaxovat a nebo se jen koukat na své děti jak si užívají vodních radovánek. Základní podmínkou pro splnění takového snu je, zabránit růstu řas a dalších mikroorganismù jako jsou bakterie, viry, bičíkovci, rozsivky, ale i larvy vodního hmyzu. Abyste udrželi čistou, hygienicky nezávadnou vodu po celou koupací sezónu, je třeba dodržovat několik základních jednoduchých pravidel.
 
V létě, tedy v období, kdy koupací sezóna vrcholí a kdy majitel bazénu chce, aby voda v bazénu byla perfektní, jsou nejlepší podmínky pro rozvoj všech těchto nepříjemných, nezvaných „pidihostù“, kteří jsou přítomni v každé kapce vody a znepříjemňují požitek z koupání.
 
Ošetřování vody se nejlépe provádí pomocí chemických přípravkù. Nelze však zapomínat na fakt, že ve vodě se chceme koupat. To značně omezuje použití některých chemikálií a je třeba používat ty, které jsou účinné ale přitom šetrné. Při aplikaci chemických přípravkù je nutné se vždy řídit návody k použití.
 
V tomto návodu Vám předkládáme shrnutí základních pravidel ošetřování vody pomocí přípravkù řady Aquabela, které jsou vyvinuty a vyráběny speciálně pro šetrnou, ohleduplnou a nenáročnou úpravu bazénové vody s vynikajícími účinky.
 
 
           
2.     Hodnota pH – nejdůležitější parametr
 
Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších sledovaných faktorů, který výrazně ovlivňuje kvalitu vody. pH nabývá hodnot od 1 do 14 a ukazuje, zda ve vodě převažují kyselé nebo zásadité látky. Neutrální vodní roztok má hodnotu pH = 7, kyselý roztok má pH menší než 7 a zásaditý (alkalický) roztok má hodnotu pH vyšší než 7.
 
Čerstvě napouštěná voda do bazénu obsahuje některé těkavé látky (především oxid uhličitý), které se uvolňují do ovzduší, a tím hodnota pH narůstá - voda se stává zásaditější. Proto je nutné, měřit hodnotu pH až po několika hodinách od napuštění. Tato doba je potřebná pro ustálení pH, po tuto dobu ponechejte cirkulaci vody v chodu.
 
Hodnota pH ovlivňuje účinnost a spotřebu všech přípravkù na úpravu vody, funkci zařízení , životnost bazénu a především pocit z koupání. Nevhodné pH vody může při déletrvajícím působení způsobit poškození povrchu bazénu (fólie, plast, beton). Je tedy nutné, aby se hodnota pH kontrolovala minimálně 1 až 2 x týdně.
 
Doporučená hodnota pH vody v rodinných bazénech se pohybuje v rozmezí od 6,8 do 7,4. pH vyšší než 7,6 způsobuje výskyt nepříjemných minerálních zákalů (vysrážení vápníku, železa, hořčíku, manganu), které mohou způsobit ucpání filtru. Pro snížení pH na správnou hodnotu použijte přípravek Aquabela pH MÍNUS.
 
Hodnota pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovových součástí a narušování betonu a blednutí barev povrchu bazénu včetně blednutí fólie. Pro zvýšení pH použijte přípravek Aquabela pH PLUS.
 
Navíc, nevhodná hodnota pH ať vyšší nebo nižší je velmi nepříjemná na pokožku a způsobuje nepříjemný pocit.
 
 
 
Hodnota pH se měří Bazénovým testrem. Nedoporučujeme používat kapičkové testery, které jsou velmi nespolehlivé a v důsledku reakce kapiček se vzduchem dochází ke znatelnému ovlivnění naměřených hodnot, které, pokud nemáte kontrolní fotometr, jen velmi těžko zjistíte. Odchylky naměřených hodnot však nepříznivě ovlivní dávkování chemikálií a následně jejich účinek a kvalitu bazénové vody. Mnohem průkaznější a přesnější jsou tabletové testry, kde reagenční tablety jsou zatavené v neprodyšných hliníkových fóliích, záruka na tablety je 10 let a nedochází k reakci se vzduchem a k ovlivnění naměřených hodnot.
 
 
           
           
 3.   Zprovoznění bazénu – příprava na novou sezónu
 
 
 
Ještě před tím, než bazén začnete připravovat na novou sezónu, měli byste se rozhodnout, jestli budete vodu ošetřovat s pomocí chlorové nebo kyslíkové desinfekce (řada Aquabela OXI).
 
Výhodou kyslíkových přípravkù je, že voda jimi ošetřovaná není nepříjemně cítit po chloru, nedráždí tolik oči a sliznice. Jejich nevýhodou je vyšší pořizovací cena a náročnost na přesné a pravidelné dávkování. Změna desinfekčních chemikálií je možná !
 
 
 
Pokud se v průběhu koupací sezóny z jakéhokoliv důvodu rozhodnete pro změnu způsobu desinfekce vody, můžete tak kdykoliv učinit. Pouze musíte postupovat následujícím způsobem. Přestaňte na cca. 3-5 dní dávkovat stávající desinfekci. Po tuto dobu se používané desinfekční činidlo (chlor nebo kyslík) z valné části spotřebuje. Abyste zabránili případnému nárůstu řas a množení bakterií nadávkujte pouze dvojnásobné množství přípravku Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS a pravidelně kontrolujte pH. Po této několikadenní pauze v dávkování desinfekce můžete přistoupit k první dávce jiného desinfekčního přípravku (pokud jste doposud vodu ošetřovali chlorem použijte přípravek Aquabela ŠOK OXI, v případě že jste doposud vodu ošetřovali pomocí kyslíkové desinfekce použijte přípravek Aquabela CHLOR START), a to v dvojnásobném množství než je normální první dávka! Dvojnásobná dávka se používá proto, že „ první “ část dávky nového desinfekčního přípravku se spotřebuje při reakci s původní desinfekcí.
 
 3.1. Čistění bazénu
 
Vždy před každým novým napuštěním nebo dopouštěním bazénu vodou důkladně vyčistěte všechny stěny a dno od veškerých mechanických nečistot (vodní kámen, prach, organické nečistoty apod.). Případné znečištění stěn a dna bazénu po zazimování odstraníte s pomocí přípravkù Aquabela ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE (vhodný na minerální usazeniny a nečistoty jako je např. vodní kámen) nebo Aquabela GELOVÝ ČISTIČ (vhodný na organické nečistoty jako je např. mastná linka u hladiny vody, která je způsobena zejména zbytky opalovacích olejů a krémů používaných při slunění u bazénu, částečkami odloupnuté pokožky, atd.). Na velmi silné organické znečištění doporučujeme použít přípravek Aquabela ČISTIČ EXTRA, který je ve formě koncentrovaného prášku (granulátu). Přípravky jsou velmi účinné a přitom k vodě v bazénu šetrné a pokud je bazén po zimě pouze dopouštěn, nevadí, dostanou-li se v menším množství přímo do vody. V žádném případě nedojde ke znehodnocení vody. 
 
Pokud je vzhled bazénové fólie, sklolaminátový povrch bazénu používáním zašlý použijte speciální přípravek pro obnovu těchto typů povrchů Aquabela REGENERACE FÓLIÍ, který ošetřenému povrchu vrátí lesk a barvu.
 
     Upozornění! Pokud povrch bazénu ztratil lesk a barvu v důsledku dlouhodobého předávkovávání desinfekčních chemikálií, nelze původní vzhled obnovit stoprocentně!
           
3.2. Úprava vody ihned po napuštění či dopuštění       
 
Po naplnění bazénu vodou a po kontrole funkčnosti filtrace a celého cirkulačního systému, viz. bod 5.3., můžete bazén uvést do provozu. Změňte a případně upravte pH pomocí přípravkù Aquabela pH MÍNUS nebo pH PLUS dle návodu. pH však neměřte ihned při napouštění, rozpuštěný oxid uhličitý, který je ve vodě přítomen, pH snižuje. Proto s prvním měřením počkejte zhruba 4 hodiny, než oxid uhličitý z vody vyprchá. Následující den doporučujeme přidat preventivní dávku přípravku Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI, který vyváže nežádoucí minerály, které by mohly způsobit různá zabarvení vody a zákaly. Po cca 2 hodinách přidáme přípravek Aquabela STABILIZÁTOR CHLORU. Po jeho rozpuštění, můžeme přistoupit k prvnímu zachlorování a desinfekci použitím granulátu Aquabela CHLOR START. Jestliže do 24 hodin po prvním zachlorování je koncentrace volného chloru nižší než 0,3 mg/l, je nutno zopakovat přidání přípravku Aquabela CHLOR START.
 
Množství volného chloru ve vodě měříme Bazénovým testrem a stejně tak jako u měření hodnoty pH doporučujeme vždy používat tabletový namísto kapičkového testru.
 
Pokud dojde k hnědému, resp. zelenému zbarvení vody do 24 hodin od prvního zachlorování, znamená to, že ve vodě je ještě v příliš velkém množství přítomno železo nebo mangan, resp. měď, přidejte proto do vody přípravek Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ, který vysráží ve vodě přítomné kovy, a ty se pak zachytí ve filtraci. Filtrace se následně musí důkladně vyprat a propláchnout podle návodu dodaného výrobcem filtrace/bazénu (tento problém se objevuje u bazénů napouštěných ze studní s vysoce mineralizovanou vodou).
 
Pokud jste se rozhodli vodu ošetřovat kyslíkovými přípravky řady Aquabela OXI, vynechejte dávkování přípravku Aquabela STABILIZÁTOR CHLORU a po napuštění bazénu, po úpravě pH a zastabilizování tvrdosti vody přípravkem Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI, můžete přidat první (iniciační) dávku přípravku Aquabela ŠOK OXI. Jestliže bude koncentrace aktivního kyslíku ve vodě 24 hodin po nadávkování přípravku Aquabela ŠOK OXI nižší než 8 mg/l, zopakujte první dávkování tohoto přípravku dokud nebude následující den koncentrace v rozmezí 8-15 mg/l aktivního kyslíku.
 
Pokud se voda do 24 hodin od první dávky „kyslíku“ zabarví (hnědě, zeleně), znamená to, že ve vodě je ještě v příliš velkém množství přítomno železo nebo mangan, resp. měď, přidejte proto do vody přípravek Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ, který vysráží ve vodě přítomné kovy, a ty se pak zachytí ve filtraci. Filtrace se následně musí důkladně vyprat a propláchnout podle návodu dodaného výrobcem filtrace/bazénu (tento problém se objevuje u bazénů napouštěných ze studní s vysoce mineralizovanou vodou).
 
Druhý den po nadávkování poslední iniciační dávky přípravku Aquabela ŠOK OXI přidejte do vody patřičnou dávku přípravku Aquabela AKTIVÁTOR OXI, kterým výrazně podpoříte účinnost bezchlorové desinfekce na dobu jednoho měsíce.    
 Množství aktivního kyslíku ve vodě měříme OXI testrem.         
           
4.   Úprava vody po prvním ošetření         
 
Po prvním ošetření vody v bazénu je třeba určit zda kvalita vody je dostačující a zda bude stačit tuto vodu bez větších problémù dále jen udržovat pomocí běžných přípravkù.
 
Kvalitu vody změříte pomocí kvalitního testru či fotometru, případně nechejte vzorek vody otestovat v odborné laboratoři či ve Vašem profesionálním bazénovém centru, které by mělo být vybaveno kvalitními měřícími přístroji.
 
V následující tabulce je uvedeno pořadí testů, jak mají po sobě následovat, doporučené hodnoty, případná opatření a testry či přístroje vhodné k provedení měření.
 
Hodnoty které tabulka udává jsou platné pro celou sezónu, a měly by se proto pravidelně sledovat. pH a koncentrace volného chloru nebo aktivního kyslíku 1-2x týdně. Obsah kyseliny kyanurové, železa (manganu), mědi a vápníková tvrdost alespoň 1x měsíčně.
           
Test
Doporučená
hodnota
Nápravná opatření
Doporučený testr nebo
přístroj pro měření
pH
6,8 –7,4
AQUABELA pH plus – zvýšení pH
 
 
AQUABELA pH mínus – snížení pH
Mini- nebo Euro-Testr
fotometr PC Checkit
Minikit Testr 5v1
(pH, chlor volný a vázaný, vápníková tvrdost, celková alkalita)
 
Kyselina kyanurová
 
20 – 25 mg/l
 
AQUABELA Chlor Stabil – zvýšení
Dopuštění vody – snížení
Minikit –Testr
fotometr PC Checkit
Železo, mangan, měď
 
< 0,1 mg/l
 
AQUABELA Odstraňovač kovù
 
Minikit – Testr (Fe, Mn, Cu)
Volný chlor
 
Aktivní kyslík
 
0,3 – 0,5 mg/l
 
8 – 15 mg/l
 
např.AQUABELA MAXI Tablety - zvýšení
Dopuštění vody – snížení
např.AQUABELA MAXI Tablety OXI – zvýšení
Dopuštění vody – snížení
 
Mini- nebo Euro-Testr
fotometr PC Checkit
Minikit Tester 5v1
(pH, chlor volný a vázaný, vápníková tvrdost, celková alkalita) OXI – Tester
 
Řasy
 
Podle vzhledu vody
 
Šokové ošetření - např. AQUABELA Chlor Šok, AQUABELA Chlor HIT
Kyslík - AQUABELA Šok OXI
Prevence – AQUABELA Modrý odstraňovač řas
 
 
Vápníková tvrdost
 
8 – 15 °N
(142 – 267 mg CaO/l)
 
AQUABELA Stabilizátor tvrdosti - stabilizace v případě hodnot blízko horní hranice
AQUABELA Odstraňovač kovù – snížení při překročení mezní hodnoty
 
Minikit – Tester
(CaO)
Minikit Testr 5v1
(pH, chlor volný a vázaný, vápníková tvrdost, celková alkalita)
 
Celková alkalita
 
80 – 120 mg/l CaCO3
 
 
Minikit Testr 5v1
(pH, chlor volný a vázaný, vápníková tvrdost, celková alkalita)
 
 
           
5.   Průběžné ošetřování bazénu
 
Bazénu je nutné věnovat pravidelnou péči, zabráníme tak nepříjemným problémům s následnou daleko pracnější a dražší údržbou, velkou spotřebou chemikálií a poškození fólie a filtračního zařízení.           
 
5.1. Čištění stěn bazénu   
 
V průběhu používání bazénu se na jeho stěnách usazují různé nečistoty (vodní kámen, prach, pyl, popílek, hmyz, nečistoty z okolí), velmi intenzivně se usazují na úrovni hladiny vody, na rozhraní voda-vzduch (mastná linka okolo hladiny). Tyto usazeniny podporují tvorbu řas, bakterií a zákalů.
 
K dokonalému čištění usazenin, zejména u hladiny na rozhraní voda-vzduch, je třeba používat doporučené prostředky, nikoli saponáty nebo mýdlo, které by znehodnotily vodu v bazénu. Doporučujeme prostředek Aquabela ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENA a Aquabela GELOVÝ ČISTIČ (gelová konzistence usnadňuje nanášení přípravku na stěny bazénu, prodlužuje účinek přípravku a zabraňuje stékaní do vody), nebo v případě silného, hůře odstranitelného znečištění sypký granulovaný prostředek Aquabela ČISTIČ EXTRA.
 
Vždy před čištěním snižte hladinu vody pod zašpiněnou část (cca. 5-10 cm) a proveďte aplikaci uvedených přípravkù podle charakteru nečistot viz bod č. 3.1.
 
Průběžně je možné nečistoty odstraňovat samočinnými automatickými nebo poloautomatickými čisticími stroji (vysavače - BUTLER, roboty - AQUABOT Bravo a Viva).
 
5.2 Odstraňování hrubých nečistot          
 
Nečistoty, které jsou příliš těžké a klesly ke dnu (písek, kamínky, zetlelé listy, kousky kovů apod.), odstraníme smetením a odsátím (například poloautomatickými nebo automatickými vysavači Butler, Aquabot Bravo a Viva) nebo použitím permanentního magnetu na tyči pro odstranění kovových nečistot. Nečistoty, které zůstávají plavat na hladině nebo se volně vznášejí ve vodě (mrtvý hmyz, vlasy, polétavá semena atd.), denně odstraňujeme pomocí síťek.
 
Všechny nečistoty jsou ideální živnou půdou pro růst nebezpečných mikroorganismů. Doporučujeme proto zakrývat bazén plachtou (ochrannou nebo solární), zabrání se tak vnikání nečistot. Její přínos je také ve snížení odpařování a přitom zvýšení teploty vody, a tím také ke snížení nákladù na případný ohřev.
 
5.3 Filtrace vody a provoz filtru   
 
 Dříve, než začnete vodu ošetřovat chemickými prostředky, důkladně se přesvědčte, že filtrační zařízení správně funguje. Zkontrolujte následující body : 
 
- hadice a trubky musí být prosty překážek, které by nepříznivě ovlivňovaly průtok vody
 
- zkontrolujte těsnost hadic, potrubí a všech spojů
- přesvědčte se, že čerpadlo je zalito vodou a vytlačuje silný proud vody     
- pčesvědčte se, že filtr obsahuje správné množství filtračního média (písek, filtrační antracit nebo kombinace) případně, že kartuš je správně zasazena na svém místě, je neporušená a čistá    
Přečtěte si pozorně informace dodané výrobcem filtru a bazénu.        
Před zahájením nové koupací sezóny byste měli důkladně vydesinfikovat stávající filtrační náplň pomocí přípravku Aquabela CHLOR ŠOK následujícím postupem: do otevřené filtrační nádoby s pískem nasypte 400 – 500 g chlorového granulátu Aquabela CHLOR ŠOK. Nádobu i s náplní a granulátem naplňte až po okraj horkou vodou a nechejte ji naplněnou stát alespoň 24 hodin. Po této době vypusťte použitou vodu z filtrační nádoby do kanalizace. Filtrační náplň nakonec propláchněte čistou vodou.  
 
 
           
6.   Průběžné ošetřování vody
 
Pravidelně 1- 2 x týdně zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru či aktivního kyslíku testrem a upravte je na doporučené hodnoty. Tato opatření jsou bezpodmínečně nutná pro zajištění hygienické nezávadnosti vody a udržení dobrého vzhledu.          
 
6.1. Zjišťování a úprava pH – správná hodnota pH půl úspěchu
 
Kontrolu pH prováděnou minimálně 1x týdně zjišťujeme pomocí testru. Pokud je hodnota pH vyšší než 7,6, použijte přípravek Aquabela pH MÍNUS. Druhý den znovu změřte hodnotu pH, jestliže bude stále vysoká, celý postup opakujeme dokud nebude pH v doporučovaném rozmezí. Tento postup je daný faktem, že každý bazén obsahuje vodu s odlišnými vlastnostmi (různé zdroje, rozdílné ošetřování), které mají vliv na pH a proto je třeba k úpravě pH přistupovat individuálně a velmi poctivě.  
           
 
Pokud je pH nižší než 6,8, použijte přípravek Aquabela pH PLUS a postupujte jako u přípravku Aquabela pH MÍNUS.
 
6.2. Desinfekce vody   
 
Každý osoba vstupující do bazénu vnáší do vody nepředstavitelné množství mikroorganismů, které se v ní dále množí a vytvářejí velké riziko pro Vás a především pro děti. Proto je nezbytně nutné průběžně a pravidelně vodu dezinfikovat. Nedoporučujeme používat desinfekční prostředky pro domácnost, které jsou velmi ředěné a pro desinfekci vody v bazénu naprosto neúčinné.         
 
6.2.1. Desinfekce chlorem         
 
Nejpoužívanějšími chlorovými prostředky k dezinfekci vody jsou chlorové tablety, granuláty nebo roztoky. Působí nejen na bakterie, viry a plísně, ale částečně i na řasy. Koncentraci chloru používanou pro soustavnou dezinfekci je nutné udržovat mezi 0,3 – 0,5 mg/l (někdy se udává hodnota v tzv. ppm, 1 mg/l = 1 ppm). Při ustáleném provozu měřte koncentraci chloru 1 – 2 x týdně, při velkém provozu a v obdobích horka častěji. Před měřením koncentrace volného chloru vždy zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH! 
 
Pro běžné chlorování při ustáleném provozu doporučujeme používat chlorovací tablety Aquabela MAXI TABLETY (200 g), Aquabela MINI TABLETY (20 g) nebo Aquabela KOMBI TABLETY (200 g) a Aquabela KOMBI MINITABLETY. Chlorové tablety obsahují volný chlor v nejkoncentrovanější možné podobě 90%. Tablety jsou tvarově stálé a rozpouštějí se pomalu v průběhu několika dní (6-8). Umožňují tedy doplňovat dávkovač chloru nebo skimmer pouze 1x týdně. Rozpouštěním tablety se do vody uvolňuje potřebný chlor.
 
Obecně platí, že pokud klesne koncentrace chloru pod 0,3 mg/l je bezpodmínečně nutné dodat novou dávku chlorového prostředku. Potřeba chlorování se mění v závislosti na hodnotě pH, teplotě vody i vzduchu, počtu koupajících se, četnosti a intenzitě dešťů a bouřek.
 
Přípravek Aquabela KOMBI TABLETY a Aquabela KOMBI MINITABLETY jsou výrobky, které v sobě slučují trojí účinek. Obsahují totiž chlor pro desinfekci, přípravek proti řasám a vločkovač k odstranění nečistot. Jednoduchým a pohodlným přidáním jediného přípravku tak dosáhnete účinku, kterého byste jinak docílili pouze postupným dávkováním tří různých přípravků! 
 
Všechny chlorové přípravky se musí při skladování chránit před vlhkostí!
 
6.2.2. Desinfekce kyslíkem       
 
Nejpoužívanějšími kyslíkovými prostředky k dezinfekci vody jsou kyslíkové tablety, granuláty nebo roztoky. Působí na bakterie, viry, plísně, ale částečně i na řasy. Koncentrace aktivního kyslíku používaná pro průběžnou desinfekci je nutné udržovat na hodnotách mezi 8 – 15 mg/l (ppm). Při ustáleném provozu měřte koncentraci aktivního 1 – 2 x týdně, při velkém provozu a v obdobích horka častěji. Před měřením koncentrace aktivního kyslíku vždy zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH!
 
Pro běžné ošetřování kyslíkem při ustáleném provozu doporučujeme používat kyslíkové desinfekční tablety Aquabela MAXI TABLETY OXI (200 g) nebo AQUABELA MINI TABLETY OXI (20 g). Tablety jsou tvarově stálé a rozpouštějí se pomalu v průběhu několika dní. Umožňují doplňovat dávkovač desinfekce nebo skimmer pouze cca. 1x týdně. Rozpouštěním tablet se do vody uvolňuje potřebný aktivní kyslík.
 
Jedenkrát měsíčně použijte přípravek Aquabela AKTIVÁTOR OXI, který po dobu jednoho měsíce výrazně aktivuje a podporuje desinfekční funkci kyslíkových tablet a granulátu. Aplikací prostředku AQUABELA AKTIVÁTOR OXI si výrazně usnadníte celkovou údržbu bazénu ošetřovaného bezchlorovou desinfekcí, protože Aquabela AKTIVÁTOR OXI funguje také jako určitá pojistka v případě, že zapomenete včas přidat novou dávku kyslíkových tablet nebo granulátu!
 
Přípravek Aquabela AKTIVÁTOR OXI se v žádném případě nesmí přidávat do bazénu udržovaného pomocí chlorových desinfekčních prostředků (Aquabela MAXI TABLETY, Aquabela MINI TABLETY, Aquabela KOMBI TABLETY, Aquabela KOMBIMINI TABLETY nebo granulátů Aquabela CHLOR ŠOK a Aquabela CHLOR HIT)!!!
 
Obecně platí, že pokud klesne koncentrace aktivního kyslíku pod 8 mg/l je bezpodmínečně nutné dodat novou dávku kyslíkového desinfekčního prostředku. Potřeba desinfekce se tak jako u chloru mění v závislosti na hodnotě pH, teplotě vody i vzduchu, počtu koupajících se, četnosti a intenzitě dešťů a bouřek.
 
Všechny přípravky obsahující kyslík se musí při skladování chránit před vlhkostí!
 
Jakékoli chlorové či bezchlorové kyslíkové tablety či granulát se nesmí dávkovat volně přímo do bazénu. Při kontaktu s povrchem bazénu (fólie, plast, dlaždičky, beton) může dojít k odbarvení a vzniku bílých skvrn, které již nelze nijak odstranit.
           
7.   Každotýdenní údržba bazénu
 
V průběhu koupací sezóny byste měli nejméně 1x týdně propláchnout (zpětným proplachem) filtrační náplň (písek, křemelina, filtrační antracit nebo kartuš). Pravidelně také kontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chloru či aktivního kyslíku. Zkontrolujte také velikost a množství pomalu rozpustných tablet chloru či OXI v plovákovém dávkovači, případně minitablet v dávkovači poloautomatickém. V případě nutnosti je doplňte. 
 
Vzhledem k tomu, že některé řasy odolávají běžnému chlorování i aktivnímu kyslíku, je potřeba používat 1x týdně patřičnou dávku preventivního přípravku proti nárůstu řas Aquabela MODRY ODSTRAŇOVAČ ŘAS, vyjímku tvoří bazény které jsou ošetřovány přípravky řady Aquabela OXI spolu s přípravkem Aquabela AKTIVÁTOR OXI, v takovém případě již prostředek Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS nepoužívejte.
 
V obdobích velkého horka a při velké zátěži bazénu je vhodné ošetřit vodu ještě šokovým ošetřením přípravkem Aquabela CHLOR ŠOK nebo Aquabela CHLOR HIT (resp. Aquabela ŠOK OXI). Při tomto ošetření se velmi rychle zvýší koncentrace volného chloru (resp. aktivního kyslíku). Tato zvýšená koncentrace bezpečnì zničí bakterie, viry i řasy, případně i vodní hmyz. Po tomto ošetření je potřeba počkat s dalším koupáním dokud koncentrace chloru (resp. aktivního kyslíku) neklesne pod 0,5 mg/l u desinfekce chlorem nebo 15 mg/l u desinfekce aktivním kyslíkem. K tomuto poklesu by mělo dojít během 24 hodin.
 
Při velkém zatížení bazénu vznikají reakcí chloru s organickými nečistotami chloraminy, látky způsobující zvýšenou dráždivost vody na oči, sliznice a pokožku. Chloraminy také způsobují onen nepříjemný a dráždivý pach po chloru. Vytváření těchto chloraminů nelze nijak zabránit a je proto nutné pravidelně dopouštět do bazénu čerstvou vodu. Tvorbu chloraminů však můžete omezit důsledným dodržováním hygieny před vstupem a po vstupu do bazénu (sprchování se a důkladné opláchnutí se před vstupem do bazénu, dohlédnutí na děti aby v bazénu nevykonaly „svou malou potřebu“, atd.).    
 
Doporučujeme také 1x za jeden až dva týdny aplikovat přípravek Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ a ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ, který brání tvorbě zákalů, odstraní zákaly již vzniklé a navíc vodu nádherně zjiskří. Tvorbě zákalů můžete také zabránit pravidelným používáním přípravku Aquabela POMALUROZPUSTNÝ VLOČKOVAČ - Kartuše, který je možné po celou dobu provozu bazénu ponechat ve skimmeru nebo akumulační nádrži a který vyvločkuje i počínající zákaly přímo do filtrace.
 
 
 
 
8.   Řasy        
 
Řasy jsou schopny přizpůsobit se působení chloru během několika dní, zvláště pak pokud používáme dávky nižší než doporučené.
 
Spory řas jsou do bazénu neustále přinášeny prostřednictvím prachu, větru a deště. Rychle se vyvíjejí působením slunečního záření, zvýšených teplot a nedostatečnou filtrací. V okamžiku, kdy jsou řasy již viditelné, vyvinuly se jich milióny v každém litru vody. Mohou mít barvu zelenou, hnědou, nažloutlou i černou. Dno a stěny bazénu jsou kluzké a mazlavé, voda zapáchá.
 
Před ošetřením vody vysoce účinným algicidním prostředkem Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS nebo šokovým chlorováním Aquabela CHLOR ŠOK, Aquabela CHLOR HIT nebo Aquabela ŠOK OXI změřte a případně upravte hodnotu pH. Až teprve po úpravě pH můžete vodu ošetřit proti nárůstu řas patřičnou šokovou dávkou chloru (kyslíku) a prostředkem Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS. Po tomto ošetření je bezpodmínečně nutné ponechat filtrační zařízení v chodu. U pískových filtrací sledujte pravidelně na manometru tlak ve filtrační nádobě a v případě potřeby proveďte zpětný proplach, aby se zachycené řasy vyplavily a nedošlo k ucpání filtru.
 
V teplém období a při intenzivnějším používání bazénu doporučujeme jako preventivní opatření, šokové chlorové nebo kyslíkové ošetření Aquabela CHLOR ŠOK, Aquabela CHLOT HIT nebo Aquabela ŠOK OXI 1x týdně, případně zvýšení dávky prostředku Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS podle návodu.
 
Je velmi důležité, aby po šokovém ošetření byly okartáčovány stěny a dno bazénu. Řasy, které mohou zůstat v trhlinách a záhybech, by se opět začaly množit.
 
Po zahubení řas vždy přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ, aby se veškeré mrtvé řasy ve vodě vyvločkovaly a odfiltrovaly ve filtru či vysály. Mrtvé řasy jsou silnì toxické a mohou způsobit naprosté zkažení vody v bazénu, což může také zapříčinit vyrážky na pokožce.
 
 
           
9.     Zákaly   
 
Příčinou zakalení vody může být vysoká koncentrace železa nebo manganu (voda je hnědá), zvýšený výskyt vápníku a hořčíku (bílý zákal) a také vysoká koncentrace organických nečistot (kosmetika z koupajících, kožní tuk, prach a popílek z okolí bazénu apod.).  
 
Zakalení vody snadno odstraníte úpravou hodnoty pH (pro účinek flokulačního přípravku nastavíme hodnotu pH vody na 6,8 až 7,0), přidáme šokovou dezinfekcí Aquabela CHLOR ŠOK, Aquabela CHLOR HIT nebo Aquabela ŠOK OXI a nakonec přidáním přípravku Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ dle návodu.
 
Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ a Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ způsobí zhutnění nečistot ve formě vloček, které se snáze zachytí ve filtru na rozdíl od nezhutněných jemných nečistot, které mohou projít zpět do bazénu i těmi nejlepšími filtry a vodu stále kalit. Často se také vytvořené vločky usadí na dně bazénu, které se obalí přítomnými dalšími nečistotami a shluknou se ve větší celky. Ty je možno odstranit vysavačem. Také je třeba zkontrolovat funkci filtračního zařízení a čistotu filtrační náplně. Při dávkování přípravku Aguabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aguabela SYPKÝ VLOČKOVAČ         nechte filtraci zapnutou cca 12 hodin, potom ji na 12 hodin vypněte. Během této doby, kdy voda stojí, se začnou tvořit vločky z rozptýlených nečistot.
 
Přípravek Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ a Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ mají ještě druhou funkci, při správném dávkování zjiskří vodu, která je pak průzračná a má lesk jak vodní studánka.
 
Přípravek Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ lze s výhodou použít tam, kde filtrace není dostatečně výkonná a nestačí zachytit vločky z cirkulované vody. V takovém případě rozhoďte přípravek rovnoměrně po celé ploše hladiny a ponechejte filtraci v chodu pouze zhruba 3-4 hodiny. Po této době cirkulaci vypněte na zhruba 12 hodin, během této doby se začnou tvořit vločky, které pomalu vyklesají na dno. Druhý den pak tyto vysrážené vločky ze dna snadno vysajete vysavačem napojeným na cirkulační okruh (ventil na filtrační hlavě musí být přepnut do polohy ODPAD, aby se nečistoty vysávaly mimo filtr). Jako prevence vzniku usazenin se používá přípravek Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI , který stabilizuje tvrdost vody a zároveň na sebe váže vápník, hořčík, měď, železo a mangan.
 
Vápenatá tvrdost vody ve formě oxidu vápenatého by se v bazénech měla pohybovat mezi 8 - 15 °N (stupně německé). Někdy je vápenatá tvrdost vody udávána ve formě oxidu vápenatého (CaO), mezi oběma způsoby existuje jednoduchý přepočet 1 °N = 17,8 mg CaO/l. Tvrdost vody stanovíme pomocí testru (Minikit – Tester CaO). Čím je voda tvrdší tím se rychleji a ve větší míře usazují vápenné usazeniny (vodní kámen).
 
Pakliže se tvrdost vody ve vašem bazénu pohybuje v rozmezí 180 – 270 mg/l ve formě CaCO3 používejte pravidelně při prvním napouštění nebo dopouštění čerstvé vody v průběhu sezóny přípravek Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI.
 
Jestliže voda, kterou do bazénu napouštíte, má tvrdost vyšší než 270 mg/l ve formě CaCO3 nebo se v průběhu sezóny tvrdost vody zvýší nad tuto mezní hodnotu, použijte přípravek Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ. Tento přípravek vysráží rozpuštěný vápník do drobných krystalků, které se odfiltrují nebo vysají, a vodu tak změkčí.
 
 
voda
 
německé stupně tvrdosti (°N)
 
    CaO (mg/l)
měkká
 
do 8 °N
do 142
 
středně tvrdá
 
8 - 18 °N
 
142 – 320
 
tvrdá
 
18 - 30 °N
 
320 – 534
 
velmi tvrdá
 
nad 30 °N
 
nad 534
 
 
           
10.   Ošetření vody před dovolenou      
 
Jestliže chceme po návratu z dovolené opět používat bazén bez toho, aby musel být pracně čištěn, vypuštěn a nově napouštěn, je nutné dodržovat následující pokyny :
 
- upravte hodnotu pH do správného rozmezí (6,8 až 7,4),    
- do dávkovače chloru dejte trojnásobné množství pomalu rozpustných chlorových nebo kyslíkových tablet (možné i Kombi tablety),           
- přidejte šokovou dávku přípravku Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS (pouze v případě ošetřování vody chlorovými přípravky!), jestliže používáte desinfekci na bázi kyslíku přidejte dvojnásobnou dávku přípravku Aquabela AKTIVÁTOR OXI,   
- bazén přikryjte krycí plachtou,         
- zajistěte chod filtrace na alespoň 6 hodin denně, 
- po návratu zkontrolujte a upravte hodnotu pH a koncentraci chloru  
- v případě potřeby vyvločkujte nečistoty         
           
11.   Přezimování  
 
Na konci koupací sezóny je třeba bazén připravit na zimu. Pokud bazén dobře zazimujete, ušetříte si práci a problémy při jarním uvedení do nové sezóny.
 
Nejdříve vypusťte vodu až pod skimmer a zpětné trysky. Prohlédněte fólii, zda není poškozená. Případná poškození (díry, praskliny) zalepte vhodnou lepicí soupravou na opravy PVC fólie. Usazeniny a nečistoty, které se usadí na stěnách bazénu po odpuštění vody je vhodné očistit přípravkem Aquabela ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE, Aquabela GELOVÝ ČISTIČ nebo Aquabela ČISTIČ EXTRA. Odmontujte všechny odpojitelné hadice a uložte je na suchém místě. Do vody, která zůstala po částečném vypuštění, přidejte podle návodu přípravek Aquabela ZAZIMOVAČ. Tento přípravek se používá, proto aby zabránil růstu řas a vzniku zákalů v zimním období. Po zakrytí plachtou a jejím upevnění je bazén připraven na zimu.
 
Odbouratelnost přípravku Aquabela ZAZIMOVAČ po jarním oteplení (22 až 25 0C na slunci) činí cca 28 dní, po kterých se přípravek dále ve vodě nevyskytuje. Přípravek nezabrání zamrznutí vody z bazénu! K zabránění poškození stěn bazénu při jeho zamrznutí použijte speciální ledové polštáře nebo polystyrénové desky či několik plastových lahví naplněných do ½ vodou a vhozených do bazénu. Veškeré tyto pomůcky přenesou a absorbují případné vzniklé tlaky při roztahování ledu.
           
12.   Možné problémy a jejich odstranění     
 
V této kapitole jsme se snažili popsat problémy, které při údržbě vody mohou nastat a poradit, jak je odstranit za pomocí použití bazénových přípravkù řady Aquabela.      
           
12.1. Zakalená voda   
 
 Zakalení může mít více příčin. (přítomnost minerálů, řasy, organický zákal,…)
 
- Zkontrolujte správný chod filtrace,
 
- Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru (aktivního kyslíku) a upravte je, je-li to nutné,
 
- Přidejte Aquabela CHLOR ŠOK nebo Aquabela ŠOK OXI,
 
- Po 24 hodinách přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ.
 
Jestliže se voda v bazénu nevyčistí ani po 4-5 dnech nepřetržitého filtrování při vysoké koncentraci volného chloru nebo aktivního kyslíku, zkuste použít Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI, příp. Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ pro odstranění minerálního zabarvení a zákalu.
           
12.2. Zelená voda   
 
Způsobeno přítomností vodních řas v bazénu, často doprovázeno tvořením slizu na dně a stěnách.
 
- Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru (aktivního kyslíku). Chlor (kyslík) je většinou působením řas skoro všechen spotřebován,
 
- Přidejte Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS (pouze v případě ošetřování vody chlorovými přípravky!),
 
- Přidejte Aquabela CHLOR ŠOK nebo Aquabela ŠOK OXI,
 
- Okartáčujte stěny a dno a odstraňte usmrcené řasy vysátím. 
 
   Nepřetržitě filtrujte,
 
- Po 24 hodinách přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ .
           
12.3. Hnědá průzračná voda   
 
Voda pravděpodobně obsahuje moc železa nebo manganu.
 
- zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru (aktivního kyslíku) a upravte je, je-li to nutné,
 
- přidejte Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ,
 
- nepřetržitě filtrujte,
 
- po 48 hodinách přidejte Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI,
 
- nepřetržitě filtrujte,
 
- po 24 hodinách přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ.
           
 
12.4. Voda je nejasná, postrádá jiskru 
 
- Zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru (aktivního kyslíku) a upravte je, je-li to nutné,
 
- Přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela 
 
   SYPKÝ VLOČKOVAČ .
           
12.5. Průzračně zelená voda   
 
Tento stav je pravděpodobně způsoben vysokou koncentrací mědi.
 
- zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru (aktivního kyslíku) a upravte je, je-li to nutné,
 
- přidejte Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ,
 
- nepřetržitě filtrujte,
 
- po 48 hodinách přidejte Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI,
 
- nepřetržitě filtrujte,
 
- po 24 hodinách přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ.
           
12.6. Smaragdově zelená voda   
Mrtvé řasy se vznášejí ve vodě a nelze je odfiltrovat.      
 
- Přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZISKŘOVAČ nebo Aquabela 
 
   SYPKÝ VLOČKOVAČ ,
 
- Část zhutněných řas ve formě vloček se zachytí ve filtru, část vloček, které klesnou na dno bazénu vysajte bazénovým vysavačem,
           
 
12.7. Nemožnost udržet volný chlor (aktivní kyslík) na doporučené úrovni
 
- Zkontrolujte pH a upravte ho, je-li třeba,
 
- přidejte do vody trojnásobnou iniciační dávku přípravku Aquabela CHLOR START,
 
- pokud bude ve vodě druhý den chloru opět málo, po dobu tří dnů ztrojnásobte dávkování chloru (aktivního kyslíku) přípravkem Aquabela CHLOR ŠOK (Aquabela ŠOK OXI),
 
- až koncentrace chloru klesne na 0,5 mg/l (aktivního kyslíku na 15 mg/l) vraťte se k obvyklému dávkování.
           
12.8. Černé skvrny na stěnách a dně bazénu           
 
Voda byla napadena černými řasami.           
 
            - zkontrolujte pH a volný chlor a upravte je, je-li to nutné,
 
- přidejte Aquabela CHLOR ŠOK nebo Aquabela CHLOR START (Aquabela ŠOK OXI),
 
- u bazénů ošetřovaných chlorovými přípravky přidejte po 24 hodinách Aquabela MODRÝ ODSTRAŇOVAČ ŘAS,
 
- po 24 hodinách přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ,
 
            - vyčistěte folii pomocí Aquabela GELOVÝ ČISTIČ nebo Aquabela ČISTIČ EXTRA.
           
12.9. Zelené nebo hnědé skvrny nebo znečištění stěn pod úrovní hladiny a na dně         
 
Tento problém je způsoben minerálními nečistotami, kovovými úlomky, rzí nebo listy. Odsátím odstraňte hrubé nečistoty, permanentním magnetem kovové úlomky.
 
- Pro odstranění skvrn použijte Aquabela GELOVÝ ČISTIČ nebo Aquabela ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENA – pokud je bazén vypuštěný,
 
- do napuštěného bazénu aplikujte přípravek Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ,
 
- nejdříve za 48 hodin přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ.
           
12.10. Mléčně bílá voda        
 
Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku
 
- zkontrolujte pH a upravte, je-li to nutné,
 
- přidejte Aquabela CHLOR ŠOK nebo Aquabela CHLOR HIT (Aquabela ŠOK OXI),
- po 24 hodinách přidejte přípravek Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ,
- nejméně po 48 hodinách přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ
- Preventivně přidejte přípravek Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI
           
12.11. Usazování vodního kamene na schůdkách a dně bazénu    
 
Voda obsahuje vysoké množství vápníku a hořčíku, které se z vody srážejí ve formě vodního kamene.
 
- zkontrolujte pH a koncentraci volného chloru (aktivního kyslíku) a upravte je, je-li to nutné,
 
- přidejte Aquabela ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE,
 
- nepřetržitě filtrujte,
 
- po 48 hodinách přidejte Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI,
 
- nepřetržitě filtrujte,
 
- po 24 hodinách přidejte Aquabela TEKUTÝ VLOČKOVAČ A ZJISKŘOVAČ nebo Aquabela SYPKÝ VLOČKOVAČ .
 
- v případě nutnosti postup zopakujte
 
 
Pokud se nepodaří minerální usazeniny odstranit výše popsaným způsobem je nutné odstranit vodní kámen na začátku další sezóny po úplném vypuštění bazénu použitím Aquabela ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE.    
           
12.12. Dráždění očí a pokožky         
 
Voda má pravděpodobně špatné pH      
 
- upusťte část vody v bazénu a dopusťte ji čerstvou
 
- změňte pH a podle potřeby ho upravte přípravkem Aquabela pH PLUS nebo Aquabela pH MÍNUS
           
12.13. Dráždění očí a pokožky silné čpění po chloru 
 
Voda obsahuje příliš vysokou koncentraci volného nebo vázaného chloru. Nejprve zjistěte pomocí běžného testru, zda je vysoký obsah chloru volného či vázaného. Jestliže testrem (tabletky nebo kapičky DPD 1) naměříte koncentraci volného chloru do 0,5 mg/l způsobuje dráždivost vody chlor vázaný.   
1)      Dráždění způsobené volným chlorem           
 
- vyjměte z plováku na 2-3 dny chlorové tablety, aby se do vody nevpravovalo další množství (uzavřete ventily poloautomatického dávkovače),
 
- znovu používat bazén můžete až koncentrace chloru klesne pod 0,5 mg/l,
 
- následně o něco snižte dávkování chlorových tablet nebo přivřete ventil na poloautomatickém dávkovači.
 
2)      Dráždění způsobené vázaným chlorem           
 
- vodu je potřeba přechlorovat až do tzv. bodu zlomu, dávkujte dvojnásobné množství předepsané dávky přípravku
 
   AQUABELA Chlor šok,
 
- vyčkejte až koncentrace volného chloru klesne pod 0,5 mg/l,
 
- po uživatelích bazénu důsledně vyžadujte řádnou hygienu před vstupem do bazénu (důkladná sprcha + mýdlo) i po samotném vstupu do bazénu (močení malých dětí do vody).
           
12.14. Koroze kovových částí   
 
Voda má nízké pH      
- změřte pH a podle potřeby ho upravte přípravkem Aquabela pH PLUS 
           
12.15. Vyblednutí vnitřního povrchu bazénu           
 
Voda je příliš přechlorována, nebo příliš teplá. Degradace plastových povrchů slunečním zářením.
 - k obnovení vzhledu použijte přípravek Aquabela REGENERACE FOLIÍ.     
 
 
           
13. VÍŘIVÉ VANY
 
Vířivé vany (whirlpooly) jsou velmi příjemné relaxační přístroje, které jsou však velmi náročné na údržbu a pravidelné ošetřování vody. Tento fakt je dán tím, že teplota vody ve vířivkách dosahuje daleko vyšších hodnot než v bazénech a v menším objemu teplé vody dochází k podstatně rychlejšímu zavlečení mikrobiologického znečištění a jeho dalšímu růstu. Vyšší teplota vody (kolem 37 0C) je totiž optimální pro růst mikroorganismů, z nichž velká část může být lidskému organismu poměrně nebezpečná. Ve vířivkách se běžně používá teplota o dost vyšší než v běžných bazénech (32 – 40 oC), k tomuto faktu je třeba přihlédnout při volbě vhodného způsobu ošetřování.    
 Pokud má tedy vířivka sloužit pro vaši maximální relaxaci, navození pohody a má vám poskytnout maximální požitek, musíte jí také poskytnout patřičnou péči.
 
Přípravky AQUABELA WHIRLPOOL Vám tuto údržbu maximálně usnadní
           
13.1. Chlor nebo kyslík? 
 
Jak jsme se již zmínili dříve, ve vířivkách se používá vyšší teplota vody. Vyšší teplota nejenom že umožňuje růst a množení většině škodlivých mikroorganismů, ale také zvyšuje rychlost rozkladu volného chloru a zároveň snižuje jeho účinek. Proto doporučujeme ve vířivkách zásadně používat desinfekční přípravky fungující na bázi aktivního kyslíku, jejichž funkce není teplotou tolik ovlivněna. Řada AQUABELA WHIRLPOOL pro desinfekci používá pouze přípravky na bázi aktivního kyslíku.           
 
13.2. Napouštění    
 
Vyšší teplota vody způsobuje také častější vznik zákalů a usazenin vodního kamene. Proto doporučujeme při napuštění vody do vířivky použít preventivní dávku přípravku Aquabela STABILIZÁTOR TVRDOSTI, případně Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ. Tím se značně omezuje možnost vzniku problémů způsobených obsahem minerálů přítomných v napouštěné vodě.
 
Jako druhý krok upravíme pH. Voda ve vířivkách by měla mít pH podobné jako v bazénech, tedy 6,8 – 7,4. Po napuštění vody do vířivky počkejte zhruba 4 hodiny, pak pH změřte kvalitním testrem. Podle potřeby ho upravte pomocí přípravku Aquabela pH PLUS nebo Aquabela pH MÍNUS.
 
13.3. Desinfekce    
 
Při úplně prvním desinfekčním ošetření čerstvě napuštěné vody použijte přípravek Aquabela WHIRLPOOL DEZINFEKCE.
 
Jestliže bude koncentrace aktivního kyslíku ve vodě 24 hodin po nadávkování nižší než 8 mg/l, zopakujte první dávkování tohoto přípravku dokud nebude následující den koncentrace v rozmezí 8-15 mg/l aktivního kyslíku.
 
Pokud se voda do 24 hodin od první dávky „kyslíku“ zabarví (hnědě, zeleně), ukazuje to, že ve vodě je ještě v příliš velkém množství přítomno železo nebo mangan, resp. měď, přidejte proto do vody přípravek Aquabela ODSTRAŇOVAČ KOVŮ, který vysráží ve vodě přítomné kovy, a ty se pak zachytí ve filtraci. Filtrace se následně musí důkladně vyprat a propláchnout podle návodu dodaného výrobcem vířivky (tento problém se objevuje u vody z vysoce mineralizovaných podzemních zdrojů).
 
Druhý den po nadávkování poslední iniciační dávky přípravku Aquabela WHIRLPOOL DEZINFEKCE přidejte do vody patřičnou dávku přípravku Aquabela WHIRLPOOL AKTIVÁTOR, kterým výrazně podpoříte účinnost bezchlorové desinfekce na dobu jednoho měsíce. Pro správnou údržbu vody ve vířivkách je přípravek Aquabela WHIRLPOOL AKTIVÁTOR naprosto nezbytný.
 
Pravidelnou desinfekci provádějte alespoň dvakrát týdně přípravkem Aquabela WHIRLPOOL TABLETY
           
 
Množství aktivního kyslíku ve vodě lze měřit OXI testrem.
I při správném udržování hygienicky nezávadné vody ve whirlpoolech a vířivkách doporučujeme vodu pravidelně minimálně jedenkrát za 3 až 4 týdny vypustit a napustit čerstvou! Před napuštěním čerstvé vody celou vanu důkladně vyčistěte pomocí přípravku Aquabela ČISTIČ EXTRA a Aquabela WHIRLPOOL ODSTRAŇOVAČ USAZENIN.  
           
14. Závěr       
 
Doufáme, že návod, který jste si právě přečetli, Vám pomůže a usnadní udržovat vodu ve Vašem bazénu bezpečnou, nádherně čistou, průzračnou a jiskřivou, tak aby Vám skutečně poskytovala pouze ničím nerušený požitek, radost a odpočinek.
 
Snažili jsme se zde vysvětlit všechny nejdůležitější kroky, které byste při údržbě bazénové vody měli znát, dodržovat je a chápat jejich důvod.
 
Není však v našich silách a v možnostech takovéto brožury popsat a poskytnout návod pro všechny eventuální problémy, které mohou nastat. Pokud jste v této brožuře nenašli tu správnou odpověď právě na Váš problém, obraťte se na svého dodavatele chemikálií nebo bazénu. Věříme, že kvalifikovaní pracovníci těchto firem, kteří Vaše problémy konzultují také s námi, Vám rádi poskytnou odbornou konzultaci a pomoc.
 
Přejeme Vám mnoho příjemných chvil u Vašeho bazénu nebo whirlpoolu s křišťálově průzračnou, příjemnou a jiskřivou vodou.
 
 
Za obsah a formu návodu odpovídá firma GHC Invest, s.r.o.. S jejím laskavým svolením použito jako informativní a doporučující, nikoliv zavazný návod, pro prezentaci na webových strankách www.wzsystem.cz.
 
Veškerá práva vyhrazena, C copyright GHC Invest, s.r.o.

 

 

WZ systém > Bazénová chemie > Návod na údržbu bazénové vody, | chlorování,dezinfekce

Kontakt Obchodní podmínky Doprava a platby Reklamační řád Klient Košík Objednávka